Defqon.1 festival 2024 vanaf vandaag gestart

Gepubliceerd op 27 juni 2024 om 12:53

In Dronten vinden vele mooie evenementen plaats; van intieme straatfeesten tot grootschalige nationaal toonaangevende evenementen, zoals Defqon.1.

Dronten is de trotse gastheer van een breed scala aan evenementen. Deze evenementen bieden een unieke kans voor bezoekers, toeristen en inwoners om te genieten van kunst, cultuur, sport en muziek.

Deze evenementen dragen bij aan het sociaal-maatschappelijke en culturele leven, het toerisme en de lokale economie.

Anderzijds brengen ze ook mogelijke risico’s en overlast met zich mee. Het is een constante uitdaging om een evenwicht te vinden tussen deze belangen.

Samen met organisatoren, terreineigenaren, politie, brandweer, OFGV en de GGD nemen ze tal van maatregelen om eventuele overlast en veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

Toch kan er vooral bij de grootschalige evenementen overlast worden ervaren, zoals geluidsoverlast of beperkte toegankelijkheid van wegen.

Ze streven ernaar om, in samenwerking met alle betrokken partijen, deze overlast zoveel mogelijk te beperken en het balans tussen beide belangen goed af te wegen. 

Defqon.1 zal 70.000 bezoekers aantrekken naar Biddinghuizen, waaronder 55.000 kampeerders en 15.000 dagbezoekers. De camping opent op donderdag 27 juni om 12:00 uur, wat betekent dat de wegen in de omgeving rond dit tijdstip drukker zullen zijn dan normaal. Als je het evenement niet bezoekt, raden we je aan om het gebied rondom het evenemententerrein op donderdag 27 juni te vermijden. Dit geldt met name voor de Harderbosweg (N306), Spijkweg, Bremerbergweg en Oldebroekerweg.

 

Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni, zondag 30 juni en maandag 1 juli kunnen er verkeersmaatregelen van kracht zijn in dit gebied. Zo wordt de Spijkweg tussen de Bremerbergweg en de Enkweg op zaterdag en zondag afgesloten van 21:00 uur tot 02:00 uur. Alleen hulpdiensten, touringcars en taxi’s/K&R hebben toegang vanaf de Elburgse zijde. Er zijn nog meer maatregelen, volgt hiervoor de aanwijzingen op de borden. Zoals bijvoorbeeld de Bremerbergweg welke eenrichting op is afgesloten op donderdag tussen 7.00 en 21.00 uur en de vrijdag van 8.00 en 17.00 uur.

 

Het fietspad blijft tijdens de afsluiting toegankelijk voor (brom)fietsers. De camping sluit op maandag om 13:00 uur. Ook op deze dag raden we je sterk aan om het gebied rondom het evenemententerrein te vermijden.

De geluidsnormen zijn vastgelegd in de omgevingsvergunning van Walibi Holland en variëren per locatie en het moment van de dag. Deze normen zijn gelijk aan landelijk aanvaarde standaarden en met andere evenementen op deze locatie.

 

Het verminderen van geluidsoverlast is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt namens de gemeente Dronten toezicht op verschillende milieuaspecten, waaronder geluid. Tijdens Defqon.1 worden geluidsmetingen uitgevoerd om te controleren of aan de geluidsnormen wordt voldaan. Het kan echter voorkomen dat er geluidsoverlast wordt ervaren in de omgeving van het evenement. Dit kun je melden via een formulier op de website van de OFGV.

 

Het ervaren van overlast is subjectief en persoonlijk en zal voor iedereen anders ervaren worden. Om dit toch objectief en meetbaar te maken zijn er geluidsnormen vastgelegd. Alle meldingen worden door de OFGV geregistreerd en geanalyseerd. Vervolgens ook vergeleken met de gemeten waarde en geluidsnormen. Dit neemt niet weg dat er waardevolle informatie gehaald kan worden uit meldingen. De OFGV geeft advies op basis van de analyse aan de gemeente Dronten. De gemeente neemt dit mee bij de evaluatie van het evenement en bepaalt vervolgens of, en zo ja wat, de vervolgstappen zijn. 

Als je tijdens het evenement iets bent kwijtgeraakt of juist iets hebt gevonden, kun je terecht op de website van ilost. Vanaf dinsdag 2 juli 2024 worden de gevonden voorwerpen op deze website geregistreerd. Het is belangrijk om te weten dat:

 

Bankpassen en OV kaarten opgestuurd zullen worden naar de bijbehorende instanties;

Rijbewijzen (aangetekend) opgestuurd zullen worden naar het RDW (Postbus 9000, 9640 HA Veendam)

Zodra documenten als paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen niet binnen drie maanden worden opgehaald, worden deze opgestuurd naar de desbetreffende gemeente en zoals wettelijk vereist, vernietigd.

Als je een melding wilt doen over het evenement die niet te maken heeft met geluid, kun je contact opnemen met de gemeente Dronten. Je kunt een e-mail sturen naar evenementen@dronten.nl, t.a.v Defqon.1 2024, of bellen naar het nummer 140321 (tijdens kantooruren).