Beleid

Hulz Media maakt bij ieder incident weloverwogen besluiten met betrekking tot het in beeld brengen en publiceren van foto’s en video’s. In dit artikel leest u wat het beleid is dat Hulz Media voert met betrekking tot het publiceren van beelden.

(Dodelijke) incidenten

De redacteuren van Hulz Media controleren bij het plaatsen van een artikel grondig de inhoud van de foto’s, waarbij wij ethische normen en waarden hoog in het vaandel hebben staan. Daarbij maken wij de afweging tussen hetgeen op de foto te zien is en de nieuwswaarde van een foto. Uiteraard houden we daarbij in acht dat betrokkenen, familie, bekenden of nabestaanden de foto’s te zien kunnen krijgen. De foto’s die op Hulz Media geplaatst zijn, worden allemaal zorgvuldig beoordeeld en vallen binnen de lijn die wij als ethisch verantwoord beschouwen. Om te voorkomen dat foto’s van incidenten met zwaar of dodelijk letsel eerder op onze website staan dan de hulpdiensten familie of nabestaanden kunnen informeren, wordt enige tijd in acht genomen alvorens deze te publiceren.

Blurren

Personen

De fotografen van Hulz Media proberen te voorkomen dat een slachtoffer van een incident herkenbaar in beeld komt. Toch kan dit niet in alle gevallen voorkomen worden. Wanneer een slachtoffer herkenbaar op de foto staat, draagt de redactie er zorg voor dat dat onherkenbaar gemaakt wordt door middel van blurren. Ook betrokkenen bij een incident waarbij sprake is van letsel, dreiging of een misdrijf zullen zo veel mogelijk onherkenbaar gepubliceerd worden. Daarnaast worden de gezichten van verdachten geblurd.

Kentekens

Kentekens van gemotoriseerde voertuigen worden in de regel niet onherkenbaar gepubliceerd, tenzij sprake is van een directe relatie tot letsel. Dit omdat een kenteken een openbaar gegeven is: ze zijn voor iedereen leesbaar. Een kenteken van een brandend voertuig wordt bijvoorbeeld niet geblurd, maar een kenteken van een auto die betrokken is bij een aanrijding met letsel wel. Kentekens van opleggers en aanhangers worden niet geblurd. Ook is een aantal uitzonderingen met betrekking tot het onherkenbaar maken van kentekens van toepassing, zoals wanneer een voertuig betrokken is dat door meerdere mensen bestuurd kan worden, zoals een stadsbus.

Huisnummers

Huisnummers van woningen en bedrijven worden onherkenbaar gepubliceerd wanneer sprake is van (be)dreiging, directe herleidbaarheid tot een persoon of wanneer sprake is van een misdrijf.

Bedrijfsuitingen

Bedrijfsnamen en -uitingen worden niet onherkenbaar gemaakt: een bedrijf maakt zelf de keuze om deze in de openbare ruimte te hanteren.

Hulpdiensten

Hulpdiensten worden in principe niet geblurd. Uitzonderingen zijn speciale eenheden zoals het arrestatieteam. Ook kentekens van voertuigen die toebehoren aan deze speciale eenheden worden onherkenbaar gemaakt.

AVG

Een groot deel van de regels uit de AVG geldt niet wanneer persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor journalistieke doeleinden. Het bovenstaande beleid komt voort uit ethische afwegingen die de redactie van Hulz Media maakt. Deze afwegingen komen niet voort uit verplichtingen.

Meer informatie leest u hier: https://www.nvj.nl/themas/recht-en-journalistiek/privacy/journalistieke-vrijstelling en https://www.nvj.nl/themas/journalistieke-praktijk/privacy/fotografie 

Afnemers

Ieder medium maakt zijn eigen afwegingen met betrekking tot blurren. Daarom stuurt Hulz Media alle beelden naar zijn afnemers zonder deze te blurren.